Links

   www.de-nfg.nl                 lidmaatschap Dimphy Elbers
NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
   www.rbcz.nu                
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
   www.avar.nl/visitatie-register
Algemeen Visitatie, Advies en Registratie Bureau
Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers
heeft registratienummer A03-12.35.
  
info@aandachtvoorpesten.nl    www.aandachtvoorpesten.nl
Als hulpverlener aangesloten bij de Stichting Aandacht voor Pesten ¦ 2016